Regulamin Karnetowy

Studio AD Taniec&Ruch
 1.   Opłacone zajęcia dla dorosłych upoważniają do uczestnictwa w zajęciach na odpowiednią ilość wejść ograniczoną czasowo.
 2. Koszt zajęć jest ściśle określony w aktualnym Cenniku na stronie internetowej.
 3. W przypadku wyboru dwóch technik lub uczęszczania dwa razy w tygodniu na zajęcia Uczestnikowi przysługuje 10zł zniżki od łącznej ceny.
 4. Opłata abonamentu jest ściśle określona według poniższej rozpiski na Sezon Artystyczny 2023/2024 mając na uwadze zajęcia raz w tygodniu z jedną techniką:
  – wrzesień100zł (wszystkie techniki – 3x zajęcia)
  – październik = 130zł (wszystkie techniki – 4x zajęcia)
  – listopad = 130zł (balet – 4x zajęcia), 160zł (balletbody, taniec współczesny – 5x zajęcia)
  – grudzień100zł (wszystkie techniki – 3x zajęcia)
  – styczeń = 130zł (balet grupy poniedziałkowe, balletbody, taniec współczesny – 4x zajęcia), 160zł (balet wtorki, środy – 5x zajęcia)
  – luty = kwota zostanie przesłana w styczniu
  – marzec = 130zł (balet poniedziałki, wtorki – 4x zajęcia), 100zł (balet środy, balletbody, taniec współczesny czwartek  – 3x zajęcia)
  – kwiecień = 130zł (wszystkie techniki – 4x zajęcia)
  – maj = 130zł (wszystkie techniki – 4x zajęcia)
  – czerwiec100zł (wszystkie techniki – 3x zajęcia)
 5. Opłata za zajęcia jest imienna, co oznacza, że jedna osoba jest przypisana do danego danej grupy do danego wejścia na zajęcia.
 6. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy przez Formularz Zgłoszeniowy na stronie internetowej.
 7. Tylko opłacone zajęcia upoważniają do uczestnictwa w zajęciach.
 8. W przypadku nieobecności Instruktora, Organizator ma prawo do wyznaczenia innego Instruktora na zastępstwo.
 9. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyny Organizatora zostaną odrobione w innym terminie weekendowym (piątek/sobota).
 10. Dwie nieobecności Uczestnika zgłoszone drogą MAILOWĄ,  24h przed zajęciami, upoważnia do odrobienia zajęć na innych technikach do końća ważności danego opłaconego miesiąca. Odrabianie nie przechodzi na kolejny miesiąc.
 11. W przypadku potwierdzenia obecności na zajęciach mniej niż 3 osób w dniu zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do ich odwołania. Uczestnikom obecnym przysługuje wtedy prawo do odrobienia odwołanych zajęć na innej technice do końca trwania danego miesiąca.
 12. Uczestnik ma obowiązek poinformować o swojej nieobecności oraz potwierdzić swoją obecność w odpowiedzi na wysłanego sms.
 13. Dni wolne od zajęć w naszym Studiu są ściśle określone na początku każdego Sezonu Artystycznego: 11.11.2023r, 22.12.2022r- 01.01.2024r, 12.02– 25.02.2024r FERIE, 27.03– 02.04.2024r, 1-3.05.2024, 30.05.2023r, Semestr I – 11.09.2023r-12.02.2024r,  Semestr II – 25.02.2024r-21.06.2024r
 14. Studio nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone/zgubione/skradzione rzeczy osobiste.
 15. Za niestosowne zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu, naruszanie przepisów BHP oraz innych rażących zachowań Instruktor i Organizator ma prawo do wyproszenia Uczestnika ze Studia bez możliwości odrobienia zajęć, czy zwrotu kosztów.
 16. W przypadku zniszczenia mienia Studia AD Taniec&Ruch sprawca lub jego Opiekun/Rodzic w całości ponosi odpowiedzialność za wyrządzone uszkodzenia.
 17. Uczestnictwo w zajęciach obejmuje tylko naukę tańca lub treningu.
 18. Opłata zajęć jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu Karnetowego. Każda zmiana dotycząca Regulaminu zostanie opublikowana w trybie natychmiastowym.
 19. Opłata zajęć jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez AD Taniec&Ruch w celach informacyjnych i marketingowych na wyłączny użytek Studia AD Taniec&Ruch zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.922) oraz na wykorzystanie wizerunku na social mediach oraz strony www.taniecruch.pl.
 20. Administratorem  danych  osobowych  jest  Organizator  AD Anna Smektalska.  Dane  przetwarzane  będą  w  miejscach  prowadzenia  zajęć  oraz  w systemie  komputerowym  Organizatora  zajęć  oraz  udostępnione  osobom  prowadzącym  zajęcia. Uczestnikowi przysługuje  prawo  wglądu  w  dane  osobowe  jego  oraz prawo do ich poprawienia.
 21. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

Zapisz się na zajęcia poprzez formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń.

Zajęcia w AD Taniec&Ruch wyróżnia:

Doświadczona instruktorka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej o specjalizacji Nauczyciel tańca. Ukończyła kursy instruktorskie z zakresu: Instruktora Sportu o specjalizacji Joga, Podstaw prowadzenia zajęć z jogi dla dzieci i młodzieży, Szkoleniu TrainLikeDancers oraz brała udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dance Connections w warsztatach między innymi z Irad Mazliah, Aline Nogueira Haas oraz Kim Hutt.

Zgrana społeczność

Tancerze to wspaniali ludzie! Tworzymy miejsce, które uczy przestrzegania zasad, w którym zdobywamy wiedzę, ale jednocześnie odrywamy się od problemów, a skupiamy na radości płynącej z pasji. Pragniemy, aby każdy czuł się tutaj dobrze i jak najlepiej się realizował, nie tylko na zajęciach w Studio, ale również na wspólnych wyjazdach i wyjściach do teatru.

Kameralna sala

Wyjątkowość studia to kameralność! Pracujemy w 10 osobowych grupach, dzięki czemu jakość zajęć i społeczność, którą tworzymy ma wyjątkowy charakter. Trenujesz w nowej sali z klimatycznym wnętrzem, która posiada wszystkie potrzebne akcesoria do treningu.

Wspieramy rozwój

Ważnym elementem jest rozwój pasji ruchowej jako sztuki, rozbudzenie wrażliwości na piękno i estetykę, odnalezienie wewnętrznego dziecka oraz zwiększenie świadomości korzyści płynących z Tańca&Ruchu.

Spełnienie marzeń

Na naszych zajęciach zrealizujesz marzenia. Możesz zostać tancerzem. Wzmocnisz swój warsztat, ale również odnajdziesz równowagę i swoje wewnętrzne ja! Nie ma rzeczy niemożliwych, Twoje marzenie z dzieciństwa jest w zasięgu ręki.

Zróżnicowane zajęcia

Tylko u nas: wcielisz się w rolę TikTokera, zadbasz o swoje ciało, poznasz techniki unikania kontuzji, poczujesz że język angielski wcale nie jest tak daleki od języka naszego ciała. TikTokDance, TreningTancerza, LinguaDance. Zapraszamy!

Adres firmy

AD Taniec&Ruch
ul. Długa 12/6
Poznań 61-856

Formy kontaktu

Media społecznościowe

Dojazd:

Prywatny płatny parking, miejsce na rower, autobus i tramwaj oddalone o 2 min. 

Kontakt

Preferowane godziny kontaktu:
09:00-13:00
Godziny w jakich pracujemy:
16:00-22:00

Atrakcyjna lokalizacja

Kawiarnie, restauracje, sklepy, drogerie to efektywnie wykorzystany czas przez rodziców lub szybkie spotkanie/zakupy po! 

Copyright © AD Taniec&Ruch 2020

|| Poznań • Stare Miasto • Poznań Winogrady • Jeżyce • Wilda • Łazarz • Rataje • Śródka • Zawady • Komandoria • Nowe Miasto • Piątkowo || • Luboń • Swarzędz • Suchy Las • Tulce